(1)
Føinum, M. Veiledningssamtaler. NTVP 2019, 4, 17–39.