(1)
Lejonberg, E. Hvordan Påvirker Veilederutdanningene Utøvelse Av Veilederrollen? En Analyse Av Forventninger Uttrykt I Styringsdokumenter, Forskning Og Faglitteratur. NTVP 2019, 4, 1–16.