[1]
Wennergren, A.-C., Nehez, J., Nagy, C., Godolakis, H.C., Nilsson, L. og Wirén, F. 2023. Trepartssamtal med digitala observationsunderlag – en framgångsfaktor för lärarstudenters deltagande och resonemang. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. 8, 1 (mar. 2023), 1–15. DOI:https://doi.org/10.15845/ntvp.v8i1.3703.