[1]
Tveiten, S. og Røkholt, G. 2023. Å være veileder i «praksisvinden» – utfordringer og didaktiske implikasjoner for praksisveilederutdanningen. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. 8, 1 (mar. 2023), 1–16. DOI:https://doi.org/10.15845/ntvp.v8i1.3498.