[1]
Sætra, M.K.R., Melby, K.L., Safari, M.C. og Bachke, C.-C. 2022. «Vi gjorde hverandre gode, men det dabbet av og stoppet opp»: Vernepleierstudenters erfaringer med loggskriving og gruppeveiledning. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. 7, 1 (apr. 2022), 1–15. DOI:https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3413.