[1]
Føinum, M. 2019. Veiledningssamtaler. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. 4, 1 (nov. 2019), 17–39. DOI:https://doi.org/10.15845/ntvp.v4i1.1385.