[1]
Lejonberg, E. 2019. Hvordan påvirker veilederutdanningene utøvelse av veilederrollen? En analyse av forventninger uttrykt i styringsdokumenter, forskning og faglitteratur. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. 4, 1 (nov. 2019), 1–16. DOI:https://doi.org/10.15845/ntvp.v4i1.1383.