Første nummer kommer våren 2018

Vi har nå relansert Teatervitenskapelige studier som nettidsskrift, med to utgivelser per år. Første nummer kommer våren 2018. 

Gjenopprettelsen er initiert av teatervitenskap ved UiB og Forskergruppen teater og scenisk uttrykk. 

Ønsker du å bidra til tidsskriftet? Ta kontakt med ansvarlig redaktør Tor Trolie eller se egen Invitasjon til artikkelbidrag.