Tidsskriftets historie

Dette netttidsskriftet er en relansering av Teatervitenskaplige studier, som tidligere har eksistert som papirutgave. Gjenopprettet i 2018.