Redaksjonelle retningslinjer

Seksjonsretningslinjer

Artikler

##section.default.policy##

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert
 

Publiseringsfrekvens

Tidsskriftet publiserer ett nummer per semester. Første nummer: vår 2018.

 

Open Access-retningslinjer

Tidsskriftet kommer til å gi alle brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.