Redaksjon

Redaktør

  1. Arild Johnsen, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Norge

Assisterende redaktør

  1. Terje Lislevand, Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen, Norge

Redaksjonsmedlemmer

  1. Rob Barrett, Tromsø Museum - Universitetsmuseet
  2. Ingunn Tombre, Norsk institutt for naturforsking, Tromsø

Lay-out redaktører

  1. Frode Falkenberg, Universitetet i Bergen