Redaksjonelle retningslinjer

Hovedfokus og spennvidde

Ornis Norvegica publiserer originalartikler innen alle felter av ornitologien. Geografisk hovedfokus er Fennoskandia, men artikler fra andre områder vil også bli vurdert. Deskriptive arbeider som dokumenterer fuglers biologi eller bestandsforhold er velkomne. Faunistiske arbeider må være analytiske. Større arbeider, inkl. oversiktsartikler, publiseres som Articles, mens biologisk interessante observasjoner og notater om metoder publiseres som Short Communications. Ideer og synspunkter ment å oppfordre til diskusjon publiseres som Commentary. Manuskriptene skrives på engelsk. Alle manuskriptene vil bli sendt til referee-behandling (fagfellevurdering) før beslutning om publisering blir gjort.

 

Seksjonsretningslinjer

Articles

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Short communications

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Commentaries

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert
 

Om fagvurderingsprosessen

Hvert manuskript blir vurdert av fagfeller. Denne prosessen kan ta rundt fire uker.

 

Open Access-retningslinjer

Tidsskriftet er åpent for alle (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

Lesere av tidsskriftet kan ta utskrift av de fremførte manuskriptene under samme betingelser som gjelder ved kopiering av fysiske eksemplar. Dette innebærer at masseframstilling av fysiske eksemplar, eller framstilling av eksemplar for kommersielle formål, ikke er tillatt uten etter avtale med forfatteren(e).

 

Arkivering

Tidsskriftet er arkivert i PKP Private LOCKSS-nettverk (PKP PLN).