Forfatterdetaljer

Haug, Erik Hagaseth, Høgskolen i Innlandet, Norge

  • Vol 2, Nr 1 (2017) - Artikler
    «Det er fint å være hos rådgiver, hun skjønner oss skjønner du». En empirisk studie av tema som anses som kjennetegn på kvalitet i skolens karriereveiledning
    Sammendrag  PDF