Manuskript

Online innsending av manuskript

Har du allerede brukernavn/passord til Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk?
Gå til innlogging

Trenger du brukernavn/passord?
Gå til registrering

Registrering og innlogging er påkrevet for sende inn elementer online og for å følge status for innsendte manuskript.

 

Forfatterinstruks

Krav til manus
Vitenskapelige artikler: Bør ikke overskride 8000 ord – litteraturlister og sluttnoter regnes som en del av artikkelen. Tidsskriftet godtar empiriske, teoretiske originalartikler + oversiktsartikler innenfor det veiledningspedagogiske forskningsfeltet. Essay/fortellinger: Bør ikke overskride 3000 ordGode eksempler fra praksis: 1500 ord. Bokmeldinger: 1000 ord.

Innsending av manuskript
Manuskriptet skal være skrevet i en standard tekstbehandler og sendes elektronisk via tidsskriftets webbside. Vennligst legg ved en separat fil som inneholder tittel på artikkelen, forfatternavn, institusjon og postadresse, samt en kortfattet forfatterpresentasjon (ca. 3 linjer). Artikkelen skal IKKE inneholde kontaktinformasjon.

Hvis artikkelen ønskes fagfellevurdert, må alle egenreferanser utelates i manuset som sendes inn, både i selve artikkelteksten og i litteraturlisten. Referansene kan markeres for eksempel slik: xx (2009).

Format
Bruk Times New Roman, 12 punkt med dobbel linjeavstand gjennom hele manuskriptet, inklusive innrykkede sitat. Bruk et innrykk i begynnelsen av et avsnitt, med unntak av tekst som følger overskrifter eller innrykkede sitat. Unngå blank linje mellom avsnitt. Bruk blank linje før og etter overskrifter og innrykkede sitat. Anførselstegn skal ikke brukes i forbindelse med innrykket sitat. Sluttnoter kan brukes, ikke fotnoter. 

TITTEL (Arial 16, feit)

Abstrakt (Arial 14, feit) Abstrakt
Alle bidrag som skal fagfellevurderes må inkludere et engelsk abstrakt, i tillegg til det skandinaviske. Abstraktene bør være på maksimalt 150 ord(Times New Roman , 12).

Nøkkelord (Arial 14, feit) Nøkkelord/keywords
Oppgi 4-6  nøkkelord/keywords. Unngå ord som allerede brukes i tittelen  (Times New Roman , 12)

Hovedtitler (Arial 14, feit)
Hovedteksten kan enten være strukturert med titler (Arial 14, feit) som introduksjon, metode, resultat og diskusjon, eller bygges opp fritt. Bruk APA 6th for kildetilvisning i teksten (se http://kildekompasset.no). Er det flere referanser til samme poeng, skal det brukes semikolon mellom referansene (Durkheim, 1981, s. 23; Kuhn, 2002, s. 56). Fotnoter skal ikke brukes (Times New Roman , 12)

Eventuelle undertitler (Arial, kursiv, 12)

Illustrasjoner (Arial 14, feit) Dersom aktuelt, sett inn maksimalt 1 figur per side og merk med «Figur 1: navn» etc. Figurnavn og eventuelle forklaringer skal stå under figuren. (Times New Roman , 12)

Dersom aktuelt, sett inn maksimalt 1 tabell per side og merk med «Tabell 1: navn» etc.

Tabellnavn skal stå over tabellen og forklaringer under (Times New Roman , 12)

Litteratur (Arial 14, feit)
APA 6th (se http://kildekompasset.no). (Times New Roman, 12)

Forfatteroversikt (Arial 14, feit)
Tre linjer med navn på hver forfatter, stilling, institusjonstilknytning og faglig bakgrunn/forskningsfelt. Maksimum 80 ord (Times New Roman , 12)

Publiseringsfrekvens
Tidsskriftet publiseres fortløpende.

 

Sjekkliste for klargjøring av manuskript

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller følgende krav, og manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.

  1. Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
  2. Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
  3. Så langt det er mulig er DOI-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett. DOI-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://dx.doi.org/10.15845/jper.v1i1.593).
  4. Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i Om tidsskriftet.
  5. Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, er særinstruksen for å Sikre anonym Fagvurdering) fulgt. Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)
 

Erklæring om copyright

Forfattere som bidrar til tidsskriftet aksepterer å publisere under Creative Commons CC-BY 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) som gir tredjepart tillatelse til å benytte stoffet, det vil si kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format, og å remikse, transform, og bygge videre på materialet, for noe formål, selv kommersielt, under forutsetning av at hensiktsmessig kreditt gis, at en lenke til lisensen er gitt, og at du angi om endringer ble gjort. Du kan gjøre det på noen fornuftig måte, men ikke på en måte som indikerer lisensgiveren bifaller deg eller din bruk.

 

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som oppgis til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.