Personer

Redaksjonsråd

Anna Lena Østern, Professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge

Cato R. P. Bjørndal, Dosent, Universitetet i Tromsø, Norge

Kaare Skagen, Professor, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge

Karin Åberg, Lektor, Högskolan i Jönköping, Sverige

Peter Plant, Lektor, Aarhus universitet, Danmark

Kari Sødenå, Professor, Universitetet i Stavanger, Norge