Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk

Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk har som formål å bidra til kompetanseutvikling i veiledningspedagogikk på tvers av profesjonsgrupper, og medvirke til å gi veiledningspedagogiske aktører et felles talerør som styrker tilhørighet og forskningsaktivitet på feltet. Tidsskriftet skal ha en uavhengig kritisk rolle i fagutviklingen og tar sikte på å styrke fagfeltets akademiske kvalitet, samt publisere forsknings- og fagartikler.

Tidsskriftets målgruppe er forskere, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, praktikere og andre med interesse for veiledning. NORDVEI skal publisere artikler på norsk, dansk, svensk og engelsk.

Alt innhold i tidsskriftet har åpen tilgang (open access). Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler etter fagfellevurdering.

Tidsskriftet er godkjent på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

     


Vol 2, Nr 1 (2017)

Innholdsfortegnelse

Artikler

Liv Heidi Mjelve
1-15
Erik Hagaseth Haug
PDF
16-29
Ingrid Helleve
30-44
Fredrik Hertzberg
45-61

Praksisnarrativer

Vandrende veiledning – dialoger i naturen
Kristin Hartveit Hansen
PDF
67-73

Bokmeldinger

Veiledning og oppdagelse
Carl Christian Bachke
PDF
62-64
Systemisk veiledning i profesjonell praksis
Carl Christian Bachke
PDF
65-66